Przyjmowanie zgłoszeń w loterii zostało zakończone